کتاب حاضر مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول کتیاتی درباره کتابهای آزفا ذکر گردیده و پس از آن نحوه تولید یا به وجودآوردا صدا‌های زبان فارسی و نیز روش نوشتن آنها، که موضوع دو درس اول آزفا 1می‌باشد، مورد بحث قرار گرفته است 

.بخش دوم اختصاص به روش تدریس درسهای کتاب اول دوره مقدماتی، آزفا 1 دارد. هر درس جداگانه در قسمتهای مختلفی تشریح می‌شود

Méthodologie de l'enseignement du Persan

20,00€Prix
  •  Yadollah Samareh

© 2020 Utopiran Naakojaa

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon